علائق:
 • پردازش تصویر
 • داده کاوی
 • سیستم های پشتیبان تصمیم پزشکی
 • هستی شناسی(آنتولوژی)
مهارت ها:
 • زبان های برنامه نویسی: C#.NET، PHP, Java, Matlab
 • سیستم های مدیریت محتوا: WordPress, Joomla
 • پایگاه داده: SQL Server, MySQL, PostgreSQL
 • سیستم اطلاعات سلامت DHIS2
 • تکنولوژی های توسعه وب شامل CSS، HTML، JS، JQuery, Angular JS
 • ابزارهای داده کاوی: Clementine, WEKA
 • ابزار فرایند کاوی: PromM Lite